Mübarek gün ve geceler de cinsel ilişki

Bunda bir günah yoktur. Fakat bu vakitlerin gözetilmesi zararlı olmaz, faydalı olur. Geceyi ibadetle geçirmek daha güzel olsa gerek.

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname isimli eserinde cima – cinsi münasebet-  vakitlerinden bahsederken şöyle demektedir:

Okumaya devam et

Reklamlar

Üç Aylar Sonrası

Üç aylar manevî ticaret bakımından çok bereketli, kazançlı ve sevaplı bir mevsimdir. Bu mevsimde yapacağımız mânevi” çalışmalar, iç âlemimizde bambaşka ufuklar açar. Ancak, bu aylarda kazanılan ruh disiplinini daha sonra da devam ettirmek gerekir. Çünkü bir sonraki üç aylara erişebileceğimiz hususunda elimizde bir senet yoktur.

Her yıl uğrayıp manevî hayatımızı nurlarla ışıklandıran üç ayları gerilerde bırakırken, Onun bizlere yaşattığı sonsuz hazları hiçbir zaman unutamayız. Kadir Gecesinde ışıl ışıl yanan caddelerde akan nur selini nasıl hatırlarımızdan çıkarabiliriz?

İftar sofralarının feyzi yıl boyunca burnumuzda tütmez mi? Sahurların bereketini unutabilir miyiz? O kudsî hatıraları elbette unutamayız. Özler, arar ve bekleriz.

Ama tabiî ki kuru bekleyiş ve özleyişle yetinmeyiz. Üç aylarda ve bilhassa Ramazan’da kazandığımız manevî disiplini yıl boyunca da devam ettirmeye çalışırız.

Mübarek geceler [Kısa bilgiler]

1 – KADİR GECESİ: Ramezân-ı şerîf ayı içinde bulunan bir gecedir. İmâm-ı Şâfi’î “rahmetullahi teâlâ aleyh” onyedinci, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe, yirmiyedinci gecesi olması çok vâkı’ olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur’ân-ı kerîmde medh edilen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerîm, Resûlullaha bu gece gelmeğe başladı.

Okumaya devam et

2007 Yılı Mübarek Aylar, Mübarek Günler ve Geceler

kutlu_dogum_s.jpg

2007 Yılı Mübarek Aylar, Mübarek Günler ve Geceler
 

Üç Aylar

Recep Ayı
 
Regaib Kandili (19 / 20Temmuz 2007)

Miraç Kandili (10 / 11 Ağustos 2007)

Şaban Ayı

Berat Kandili (27 / 28 Ağustos Pazartesi / Salı 2007)

Ramazan ayı (13 Eylül 2007)
 
Kadir Gecesi (8 / 9 Ekim Pazartesi / Salı 2007)

Ramazan Bayramı (12 / 13 / 14 Ekim Cuma / Cumartesi / Pazar 2007)
 
Üç Aylar ve Sonrası  Şevval Ayı

Kurban ve Kurban Bayramı (19 Aralık Arefe) (20 / 21 / 22 / 23 Aralık 2007)

Muharrem Ayı ve Aşure Günü (29 Ocak Pazartesi 2007)

Mevlid Kandili (30 Mart – 5 Nisan 2007 Kutlu Doğum Haftası)

Safer Ayı (19 Şubat Pazartesi 2007)

Mi’rac gecesi’nde ve gündüzünde yapılacak ibadetler

istanbulda_camii_s.jpgReceb-i Şerif’in 27’nci gecesi Mirac Gecesi’dir. Yatsı namazından sonra 12 rek’at Hacet namazı kılınır. Beher rek’atte Fatiha’dan sonra 10 ihlâs-ı Şerif okunur. Namaza niyet şöyledir: “Ya Rabbi, rıza-i şerifin için niyet eyledim namaza. Bu gece yedi kat gökleri ve bütün esrarını göstererek muhabbetin ile müşerref kıldığın sevgili Habibin Resul-i Zişan Efendimiz hürmetine ben aciz kulunu afv-ı ilahine, feyz-i ilahine ve rıza-i ilahine mazhar eyle.”

Namazdan sonra:

1-  4 Fatiha-i Şerife,
2- 100 defa, “SübhanaIIahi ve’l-hamdü lillahi vela ilahe ilIallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-aziym”
3-  100 istiğfar-ı şerif,
4- 100 salevat-ı şerif okunup dua edilir.

Bu namazda, ihlâslar 100 adet okunur veya bu namaz 100 rek’at olarak kılınırsa; —bu namazın feyz ve bereketiyle— huzur-i ilahiye namaz borçlusu olarak çıkılmaz.

Mirac Gecesinden sonraki gün mümkünse oruçlu olmalıdır. 0 gün öğle ile ikindi arasında 4 rek’at namaz kılınır. Her rek’atte Fatiha’dan sonra 5 Ayetü’l-Kürsi, 5 KuIya eyyühe’l-kafirun,  5 ihlâs-ı şerif,  5 Kul euzü birabbi’l-felak, 5 Kul euzü birabbinnas süreleri okunur.

Mi’rac mucizesi

mescidi_aksa_s.jpgResulullah Efendimiz (s.a.v), hicretten 1,5 sene evvel Recep ayının yirmi yedinci gecesi Burak ile Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya vardıktan sonra sahradan semaya çıkarıldı. Her birinde peygamberlerden biriyle görüştü. Nice melekler gördü. Cennet ve cehennemi müşahede etti. Sidre-i Münteha’yı geçti, melekût-ı ilahiyyeden birçok acaibat gördü. Beş vakit namazın farziyyeti emriyle aynı gece geri döndü. Sabahleyin mescide çıkıp Kureyş’e haber verdi. Şaşkınlık ye inkârdan kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. İman etmiş olanlardan bazıları dönüp İslamiyet’ten çıktılar.
İçlerinden bir kısmı Hz. Ebübekir (r.a.)’a koştular: “Eğer a, bunu söylediyse şüphesiz doğrudur” dedi. “Onu buna karşı da mı tasdik ediyorsun?” dediler. 0 da: “Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, yani peygamberliğini tasdik ediyorum” dedi. Bunun üzerine “Sıddik” diye isimlendirildi.
Kureyş’in içinde Mescid-i Aks bilenler Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e onun vasıflarıyla alakalı sualler sordular,  tarifini istediler. Derhal Resulullah’a Mescid-i Aksa tecelli ettirildi, ona bakıp tarif ediyordu. “Gerçi, tam isabet etti.” dediler. Sonra “Haydi bakalım, bizim kervanı haber ver.  O, bizce daha mühimdir. Onlardan bir şeye rast geldin mi?” dediler. “Evet, filanların kervanına rast geldim, Revha’da idi. Bir deve yitirmişler, arıyorlardı. Yüklerinde bir su kadehi vardı. Susadım, onu alıp su içtim ve yine eskisi gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım kadehte suyu bulmuşlar mı?” buyurdu. “Bu da diğer bir delildir.” dediler.
Sonra adetlerini, yüklerini, şekillerini sordular. Bu kere: de Resulullah (s.a.v.)’a kervan gösteriliverdi ve sorduklarının hepsini haber verdi ve buyurdu ki: “içlerinde falan ve filan, önde karamtık beyaz bir deve üzerinde dikilmiş iki büyük çuval olduğu halde filan gün güneşin doğuşuyla beraber gelirler.” “Bu da diğer bir delildir” dediler. 0 gün bir hızla Seniyye’ye doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak da onu yalan çıkaracağız diye bakıyorlardı. Derken içlerinden birisi “Güneş doğdu.” diye haykırdı, diğer birisi de işte kervan. Geliyor, önünde karamtık beyaz deve ve içlerinde falan ve filan da var, tıpkı dediği gibi.” dedi. Böyle iken yine iman etmediler de “Bu apaçık bir sihirdir.” dediler.

Merhaba Dünya!

Bu blogda; Her zaman kullanabileceğiniz mübarek gün ve gecelerle ilgili bilgiler sunulmaktadır. Çok yakında daha geniş bilgilere ulaşabilirsiniz.